Fundacja Fabryka Pomocy

Fundacja Fabryka Pomocy powstała by pomagać osobom, które doświadczyły poczucia straty, którym utrata bliskiego człowieka czy też zdrowia, pracy, majątku, poczucia bezpieczeństwa odebrała sens życia.

Naszym celem nadrzędnym jest pomoc w  odzyskaniu zdrowia psychicznego, radości, wiary, nadziei  każdej osoby naznaczonej stratą. 

Fabryka Pomocy to również szeroki wachlarz działania pomocowego wspierającego między innymi rozwój, karierę i promocję działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej dzieci i młodzieży.

Nasza fabryka to miejsce ludzi o wielkich sercach, którzy starają się produkować wsparcie, dobroć i życzliwość w ilościach przemysłowych.

Jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka i nikt nie jest nam obojętny. Pytanie jak możemy pomóc?

Co oferujemy: 

– pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
– wsparcie w rozwoju i budowaniu jakości życia
– pomoc i wsparcie w biegu życia (praca indywidualna i grupowa)
– coaching zdrowia
– job coaching
– life coaching
– pomoc psychologiczna w kryzysach egzystencjalnych
– pomoc psychologiczna dla pacjentów przewlekle chorych i ich rodzin
– pomoc psychologiczna dla pacjentów w terminalnej fazie choroby i ich rodzin
– wsparcie w procesie żałoby
– poradnictwo indywidualne, poradnictwo dla par i rodzin
– terapia indywidualna, par i rodzin
– trening autogenny Schultza

Nasi podopieczni

Podopieczni, którym TY możesz pomóc

 

                                Siostry Łodziak
Michał Towpik
Rafał Gierchatowski
              Andrzej Motyka

Jak pomóc?